Hơn 40.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết tháng 8/2020

Theo đó, Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính trong việc triển khai NSW và ASW, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, đối với công tác kiểm tra chuyên ngành, tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan giảm từ 33% xuống còn 19%.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Dương Thái cũng cho biết đến hết tháng 8/2020, có 13 bộ, ngành đã kết nối 200 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia, tăng 12 thủ tục so với năm ngoái và 23 thủ tục thực hiện kết nối để chuẩn bị triển khai chính thức.

Cũng tính đến tháng 8, trên 3,2 triệu hồ sơ của hơn 40.000 doanh nghiệp thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Nhìn chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai chính thức thông qua NSW đối với 10 thủ tục hành chính mới. Bộ Y tế thực hiện 2 thủ tục hành chính mới từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính trực tiếp là Tổng cục Hải quan đã hỗ trợ các bộ, ngành xây dựng và đã hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 14 thủ tục hành chính mới, trong đó 6 thủ tục của Bộ Công thương, 6 thủ tục của Bộ Quốc phòng, 2 thủ tục của Bộ Y tế.

Đồng thời, xây dựng mới và đang trong quá trình kiểm thử đối với 9 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế. Khởi động triển khai 1 thủ tục của Ngân hàng Nhà nước (đang thống nhất quy trình nghiệp vụ và chỉ tiêu thông tin).

Đối với ASW, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN nhằm trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan từ ngày 1/1/2018.

Hiện tại, Việt Nam đã kết nối thêm 5 quốc gia ASEAN bao gồm: Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines.

Tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN tính đến ngày 25/8/2020 là 179.763 C/O; tổng số C/O nước gửi sang các nước là 263.684 C/O.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm chuyển các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư, quản lý chuyên ngành,… dưới dạng file mềm tới Tổng cục Hải quan- cơ quan quản lý, vận hành Cổng thông tin Thương mại quốc gia (VTIP) để đăng tải trên Cổng.

0911 755 899