Xuất siêu lần đầu trong năm thấp hơn dự kiến

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất khẩu , nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2020 đạt 51,37 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước đó. Luỹ kế đến hết tháng 9, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 388,62 tỷ USD.

Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu trên 27,16 tỷ USD và nhập khẩu hàng hóa đạt trên 24,2 tỷ USD. Như vậy, tháng 9 ghi nhận xuất siêu gần 2,96 tỷ USD, nâng mức thặng dư từ đầu năm đến hết tháng 9/2020 lên mức 16,52 tỷ USD, mức kỷ lục của Việt Nam.

Xuất siêu lần đầu trong năm thấp hơn dự kiến - Ảnh 1.

Cán cân thương mại của Việt Nam theo từng tháng giai đoạn 2019-2020 (đơn vị: triệu USD)

Về xuất khẩu, trong tháng 9, Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu 27,16 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước trước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu 17,13 tỷ USD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 202,57 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp FDI đóng góp 129,8 tỷ USD, giảm 2,7%.

Tương tự các tháng trước đó, trong tháng 9, Việt Nam tiếp tục có thế mạnh xuất khẩu ở một số mặt hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 5,21 tỷ USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,46 tỷ USD; Dệt may đạt 2,88 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,79 tỷ USD và giày dép các loại đạt 1,25 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 9 đạt 24,2 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng 8/2020. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị nhập khẩu 13,7 tỷ USD.

Tổng kim ngạch 9 tháng đầu năm đạt gần 186,05 tỷ USD, giảm 0,7%. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu 103,8 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2020 Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt giá trị 6,32 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt giá trị 3,42 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị nhập khẩu 1,86 triệu USD; Vải các loại đạt giá trị 982 triệu USD; và chất dẻo các loại đạt giá trị 731 triệu USD.

Với kết quả trên, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu trên 16,52 tỷ USD, trong đó khối FDI xuất siêu 25,97 tỷ USD và khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 9,45 tỷ USD.

0911 755 899