Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Con số xuất siêu bất ngờ này là do trong kỳ 2 tháng 8 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 25,52 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8.

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD - Ảnh 1.

Cán cân thương mại 8 tháng đầu năm 2019 (Đơn vị: Triệu USD)

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng đạt 337,22 tỷ USD, tăng 8,1%, tương ứng tăng 25,18 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Về xuất khẩu , tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 đạt 13,91 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 1,96 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 8 biến động tăng so với kỳ 1 ở một số nhóm hàng: Hàng dệt may tăng 339 triệu USD, tương ứng tăng 22,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 271 triệu USD, tương ứng tăng 16,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 216 triệu USD, tương ứng tăng 7,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 186 triệu USD, tương ứng tăng 25,7%; hàng thủy sản tăng 90 triệu USD, tương ứng tăng 25%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 90 triệu USD, tương ứng tăng 21,2%…

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD - Ảnh 2.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Như vậy, tính đến hết tháng 8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 171,3 tỷ USD, tăng 8,1% tương ứng tăng 12,85 tỷ USD so với 8 tháng năm 2018.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8 đạt 9,38 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 1,09 tỷ USD so với kỳ 1, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm của nhóm các doanh nghiệp này lên 117,21 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 5,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD - Ảnh 3.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 861 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8 tăng so với kỳ 1 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại tăng 235 triệu USD, tương ứng tăng 31,8 %; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 8,3%; ngô tăng 64 triệu USD, tương ứng tăng 81,8%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 54 triệu USD, tương ứng tăng 33,7%…

Như vậy, tính đến hết tháng 8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8,0% (tương ứng tăng 12,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

0911 755 899