Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (ABT) tăng lãi ròng 3 lần lên lãi 67 tỷ trong năm 2018

Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (ABT) vừa công bố BCTC năm 2018 với doanh thu 398 tỷ đồng, tăng tương đối so với mức 386 tỷ đồng. Giá vốn tăng với tỷ lệ thấp hơn khiến lãi gộp tăng gấp đôi lên 90 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt gần 67 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với thực hiện năm 2017.

Riêng trong quý 4, doanh thu Công ty giảm từ 99 tỷ về 88 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn giảm dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 28% lên 23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương đương cùng kỳ, gần 12 tỷ đồng.

Bắt đầu từ quý 2/2018, thị trường thuỷ sản, xuất khẩu đi vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, theo đó ABT liên tục báo lãi lớn. Trước đó báo cáo 9 tháng đầu năm, ABT đạt gần 308 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 55 tỷ đồng LNST lần lượt tăng 8% và 244% so với cùng kỳ tương đương EPS 9 tháng đạt 4.768 đồng. Được biết năm 2018, ABT đặt mục tiêu doanh thu 400 tỷ đồng và 48 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2018 công ty đã hoàn thành được 77% mục tiêu về doanh thu và vượt 25% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường, cổ phiếu ABT tăng tương đối tốt thời gian gần đây, hiện đang giao dịch tại 44.000 đồng/cp.

0911 755 899