Xuất khẩu khu vực doanh nghiệp FDI giảm, khu vực trong nước tăng

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 172,86 tỷ USD, giảm 5,1% (tương ứng giảm 9,28 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 113,96 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ 2 tháng 7 năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,34 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong năm 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8,39 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2020 đạt 13,92 tỷ USD, tăng 27,6% (tương ứng tăng 3,01 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2020.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2020 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 7/2020 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 757 triệu USD, tương ứng tăng 42,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 645 triệu USD, tương ứng tăng 37,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 370 triệu USD, tương ứng tăng 38,7%; hàng dệt may tăng 198 triệu USD, tương ứng tăng 14%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 101 triệu USD, tương ứng tăng 19,7%; hàng thủy sản tăng 90 triệu USD, tương ứng tăng 25,2%…

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5% tương ứng tăng 2,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2020 so với kỳ 1 tháng 7

Xuất khẩu khu vực doanh nghiệp FDI giảm, khu vực trong nước tăng - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2020 đạt 8,83 tỷ USD, tăng 29,8%, tương ứng tăng 2,03 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 7/2020, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong năm 2020 của nhóm các doanh nghiệp này lên 95,4 tỷ USD, giảm 4,2% (tương ứng giảm 4,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2020 đạt 11,58 tỷ USD, tăng 10,6% (tương ứng tăng 1,11 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2020 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 391 triệu USD, tương ứng tăng 15%; máy móc thiế​t bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 201 triệu USD, tương ứng tăng 13,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 126 triệu USD, tương ứng tăng 24%…

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 139,21 tỷ USD, giảm 3% (tương ứng giảm 4,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2020 so với kỳ 1 tháng 7

Xuất khẩu khu vực doanh nghiệp FDI giảm, khu vực trong nước tăng - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,18 tỷ USD, tăng 10,1% (tương ứng tăng 0,56 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 7/2020. Tính đến hết tháng 7/2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 77,46 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 5,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 55,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

0911 755 899