Xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm hơn 800 triệu USD trong nửa đầu tháng 12

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2018 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2018) đạt 19,29 tỷ USD, giảm 10,9% (tương ứng giảm 2,35 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 11/2018.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 459,25 tỷ USD, tăng 12,6% (tương ứng tăng 51,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 năm 2018 có mức thâm hụt 541 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2018 vẫn thặng dư 6,89 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2018 đạt 9,38 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 1,77 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 233,07 tỷ USD, tăng13,7% (tương ứng tăng 28,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 11/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2018 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 829 triệu USD, tương ứng giảm 34,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 119 triệu USD, tương ứng giảm 15,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 105 triệu USD, tương ứng giảm 8,3%; hàng dệt may giảm 74 triệu USD, tương ứng giảm 5,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 64 triệu USD, tương ứng giảm 22,7%; hàng thủy sản giảm 56 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%…

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm hơn 800 triệu USD trong nửa đầu tháng 12 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế từ đầu năm đến 15/12/2018 so với cùng kỳ năm 2017). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2018 đạt 9,92 tỷ USD, giảm 5,6% (tương ứng giảm 585 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2018. Tính đến hết ngày 15/12/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 226,18 tỷ USD, tăng11,4% (tương ứng tăng 23,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm hơn 800 triệu USD trong nửa đầu tháng 12 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế từ đầu năm đến 15/12/2018 so với cùng kỳ năm 2017). Nguồn: Tổng cục Hải quan.

So với nửa cuối tháng 11/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 116 triệu USD, tương ứng giảm 14%; xăng dầu các loại giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm 41,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 88 triệu USD, tương ứng giảm 4,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD, tương ứng giảm 47,2%; đậu tương giảm 55 triệu USD, tương ứng giảm 86,3%…

0911 755 899