Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu

Trong 4 tháng đầu năm 2019, trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 55 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm đến gần 70% tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan, sau 1/3 chặng đường của năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 158 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 79,24 tỷ USD, tăng 6,5% và nhập khẩu đạt 78,48 tỷ USD, tăng 10,9%.

Đáng chú ý, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 4/2019 đạt 25,45 tỷ USD, giảm 10,1% so với tháng trước đó.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 100 tỷ USD, tăng 5,6%, tương ứng tăng 5,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp này trong tháng 4 đạt 13,87 tỷ USD, giảm 14,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 4 tháng năm 2019 lên 54,92 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính riêng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đã chiếm gần 70% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2019 đạt 11,59 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng, trị giá nhập khẩu của khối này đạt 45,07 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá nhập của doanh nghiệp FDI cũng chiếm đến 57,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Từ những số liệu trên, theo tính toán của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2019 có mức thặng dư trị giá 2,28 tỷ USD.

Cán cân thương mại trong 4 tháng đầu năm 2019 của khối doanh nghiệp này đạt thặng dư 9,85 tỷ USD.

0911 755 899