Vinaconex (VCG) dự kiến mua hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ từ 16/11

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) vừa công bố chi tiết kế hoạch mua lại tối đa 10% cổ phiếu phổ thông để làm cổ phiếu quỹ, tương đương 44,17 triệu cổ phần.

Nguồn thực hiện dự kiến lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo BCTC được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất. Giá và khối lượng đặt mua hàng ngày tuân theo quy định của Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2020. Mục tiêu theo VCG nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho cổ đông.

Tạm tính theo thị giá 41.100 đồng/cp, ước tính VCG có thể chi số tiền lên tới 1.817 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Vinaconex (VCG) sắp chi hơn 1.800 tỷ đồng mua tối đa 10% cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Quý 3/2020, VCG báo lãi đột biến 1.037 tỷ đồng sau thuế, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhờ bán cổ phần tại một loạt dự án trong đó có Bắc An Khánh. Ngược lại, các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Vinaconex đều giảm mạnh trong kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 giảm gần 45% cùng kỳ năm trước, đạt 1.270 tỷ, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 3.800 tỷ, giảm 39% cùng kỳ 2019. Luỹ kế 9 tháng, Công yt ghi nhận 2.922 tỷ lợi nhuận gấp 18 lần cùng kỳ năm trước.

0911 755 899