Vinaconex kiến nghị toà huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu bồi thường nếu có tổn thất tiêu cực

Chiều ngày 28/3/2019, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex-mã chứng khoán VCG) công bố thông tin liên quan đến các bản án của toà. Theo đó, Vinaconex xác nhận đã nhận đồng thời 2 văn bản của Toà án nhân dân quận Đống Đa về việc “Yêu cầu huỷ bỏ nghị quyết của ĐHCĐ” vào ngày 27/3/2019.

Theo đó, Toà án nhân dân quận Đống Đa đã thụ lý vụ án theo đơn yêu cầu của 4 tổ chức/cá nhân:

+Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ

+Công ty TNHH Đầu tư Star Invest

+Ông Nguyễn Quang Trung

+Ông Thân Thế Hà

Thụ lý vụ án, toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc Vinaconex tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồngcổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2019 của Vinaconex. Quyết định của toà án có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Ngày 28/3/2019, Vinaconex đã có văn bản khiếu nại gửi chánh án Toà án Nhân dân Hà Nội, Chánh án toà án Nhân dân quận Đống Đa trong đó kiến nghị:

+Huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của toà án Nhân dân quận Đống Đa

+Yêu cầu các bên có liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông của Vinaconex đối với các tổn thất do ảnh hưởng tiêu cực từ việc thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của toà án Nhân dân quận Đống Đa, bao gồm cả việc giảm giá cổ phiếu sau khi quyết định này được công bố theo quy định của pháp luật.

Với sự xuất hiện 3 cổ đông mới sau khi Viettel, Pyn Fund, SCIC thoái vốn, ngày 11/1, Vinaconex đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị và BKS.

HĐQT đương nhiệm thời điểm đó đã đề cử 5 thành viên gồm:

+ Ông Đào Ngọc Thanh

+ Ông Nguyễn Xuân Đông

+ Ông Nguyễn Văn Mậu

+ Ông Nguyễn Hữu Tới

+ Ông Bùi Tuấn Anh

Tập đoàn Viettel đề cử 2 thành viên gồm (Vinaconex đã chốt danh sách cổ đông dự họp trước thời điểm Viettel chuyển nhượng cổ phần cho Cường Vũ):

+ Ông Thân Thế Hà (Chủ tịch HĐTV An Khánh JVC) – Nhóm cổ đông Cường Vũ

+ Ông Nguyễn Quang Trung (Phó Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phú Long) – Nhóm cổ đông Cường Vũ

Tại đại hội khi đó việc bầu HĐQT và BKS mới đã nhận được lần lượt là 99,99% và 99,98% tỷ lệ tán thành từ các cổ đông dự họp.

Ông Đào Ngọc Thanh – người được biết đến với vai trò là Tổng giám đốc của Ecopark – đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc An Quý Hưng Nguyễn Xuân Đông đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.

0911 755 899