Việt Phát (VPG): Quý 4 lãi 61 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã CK: VPG) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4/2020 doanh thu thuần đạt 870 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức độ tăng của doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp đạt gần 133 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ các khoản chi phí LNST đạt gần 61 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ 2019 tương đương EPS đạt 1.548 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do công ty có doanh thu từ dự án Nhà ở Vĩnh Niệm – đạt 68,87 tỷ đồng. Có thể thấy trong quý 4 doanh thu tăng trưởng của VPG là đến từ dự án Nhà ở Vĩnh Niệm trong khi đó doanh thu quặng sắt giảm mạnh từ 255 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng.

Việt Phát (VPG): Quý 4 lãi 61 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 2.331 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ nhờ tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí bán hàng giúp LNST đạt 88 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 2.704 đồng.

Năm 2020 Việt Phát đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.600 tỷ đồng và 43 tỷ đồng LNST theo đó kết thúc năm 2020 mặc dù chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành vượt 104% so với kế hoạch lợi nhuận.

0911 755 899