Việt Nam xuất siêu gần 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2019

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2019 (từ ngày 16/6 đến 31/6/2019) đạt 20,96 tỷ USD, tăng 5,5% (tương ứng tăng 1,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2019.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng/2019 đạt gần 243,48 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 18,1 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.​

Trong kỳ 2 tháng 6 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,5 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 lên 1,59 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2019 đạt 11,23 tỷ USD, tăng 10,4% (tương ứng tăng 1,05 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 6/2019.

Xuất nhập khẩu cả nước tăng hơn 18 tỷ USD so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 6 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 6/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 6/2019 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 353 triệu USD, tương ứng tăng 20,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng 8,1%; hàng dệt may tăng 79 triệu USD, tương ứng tăng 5,6%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 77 triệu USD, tương ứng tăng 66,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 45 triệu USD, tương ứng tăng 6,6%…

Như vậy, tính đến hết tháng 6 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,53 tỷ USD, tăng 7,2% tương ứng tăng 8,21 tỷ USD so với 6 tháng/2018.

Chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2019 đạt 9,73 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% (tương ứng tăng 39 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2019.

Xuất nhập khẩu cả nước tăng hơn 18 tỷ USD so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 6 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 6/2019 tăng so với kỳ 1 tháng 6/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại tăng 115 triệu USD, tương ứng tăng 27,2 %; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 45 triệu USD, tương ứng tăng 35,1%; xăng dầu các loại tăng 36 triệu USD, tương ứng tăng 26,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 30 triệu USD, tương ứng tăng 2,1% … Bên cạnh đó có một số mặt hàng biến động giảm là: vải các loại giảm 34%, tương ứng giảm 6%; phế liệu sắt thép giảm 32 triệu USD, tương ứng giảm 39,4%; bông các loại giảm 28 triệu USD, tương ứng giảm 19,3%…

Như vậy, tính đến hết tháng 6/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 120,94 tỷ USD, tăng 8,9% (tương ứng tăng 9,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

0911 755 899