Việt Nam xuất siêu 7,15 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019

​Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2019 (từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2019) đạt 24,07 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 3,35 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2019.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng/2019 đạt 382,16 tỷ USD, tăng 8,4%, tương ứng tăng 29,55 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2019 đạt 12,71 tỷ USD, tăng 21,6% (tương ứng tăng 2,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 9/2019.

Việt Nam xuất siêu 7,15 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 9 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 9/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 9/2019 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 351 triệu USD, tương ứng tăng 22,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 327 triệu USD, tương ứng tăng 13,1%; hàng dệt may tăng 238 triệu USD, tương ứng tăng 18,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 210 triệu USD, tương ứng tăng 30,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 125 triệu USD, tương ứng tăng 34,1%; giày dép các loại tăng 99 triệu USD, tương ứng tăng 16,1%; hàng thủy sản tăng 91 triệu USD, tương ứng tăng 28,7%…

Như vậy, tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 194,65 tỷ USD, tăng 8,4% tương ứng tăng 15,1 tỷ USD so với 9 tháng/2018.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2019 đạt 11,36 tỷ USD, tăng10,7% (tương ứng tăng 1,1 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2019.

Việt Nam xuất siêu 7,15 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 9 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 9/2019 tăng so với kỳ 1 tháng 9/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 165 triệu USD, tương ứng tăng 11,9%; điện thoại các loại tăng 122 triệu USD, tương ứng tăng 16,1 %; xăng dầu các loại tăng 111 triệu USD, tương ứng tăng 89,3%; vải các loại tăng 72 triệu USD, tương ứng tăng 15,3%; than các loại tăng 41 triệu USD, tương ứng tăng 42,4%…

Tính đến hết tháng 9/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 187,5 tỷ USD, tăng 8,4% (tương ứng tăng 14,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trong kỳ 2 tháng 9/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,35 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 9 tháng tính từ đầu năm 2019 lên 7,15 tỷ USD.

0911 755 899