Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2019 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2019) đạt 24,03 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 2,34 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2019.

Theo đó, kết quả đạt được trong ​nửa cuối tháng 7/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2019 đạt 289,26 tỷ USD, tăng 8,2%, tương ứng tăng 21,87 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2019 đạt 12,42 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 1,91 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2019.

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 7 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 7/2019 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 567 triệu USD, tương ứng tăng 33%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 200 triệu USD, tương ứng tăng 30,2%; hàng dệt may tăng 194 triệu USD, tương ứng tăng 12,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 189 triệu USD, tương ứng tăng 13,3%; giày dép các loại tăng 124 triệu USD, tương ứng tăng 16,5%; hàng thủy sản tăng 81 triệu USD, tương ứng tăng 22,6%…

Như vậy, tính đến hết tháng 7 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 145,48 tỷ USD, tăng 7,8% tương ứng tăng 10,48 tỷ USD so với 7 tháng/2018.

Chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2019 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 3,8% (tương ứng tăng 426 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2019.

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 7 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2019 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại tăng 198 triệu USD, tương ứng tăng 93,3%; điện thoại các loại tăng 182 triệu USD, tương ứng tăng 29,3 %; quặng và khoáng sản tăng 50 triệu USD, tương ứng tăng gấp 2 lần; ngô tăng 47 triệu USD, tương ứng tăng 89,6%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 42 triệu USD, tương ứng tăng 29,8%…

Tính đến hết tháng 7/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 143,78 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng 11,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trong kỳ 2 tháng 7/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 1,7 tỷ USD.

0911 755 899