Thu ngân sách hai tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng cao

Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2019 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu hai tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 2 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính đánh giá, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2/2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối ngân sách tháng 2/2019 ước đạt 103 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi hai tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, đối với công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, trong tháng 2/2019, trả nợ của Chính phủ là 13.695 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 12.945 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 750 tỷ đồng.

Lũy kế trả nợ hai tháng đầu năm 2019 của Chính phủ là 60.360 tỷ đồng, trong đó trả gốc là 39.667 tỷ đồng, trả lãi là 20.693 tỷ đồng.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, tính đến ngày 28/2/2019, Bộ Tài chính thực hiện phát hành 62.194 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Đối với công tác quản lý, điều hành chi ngân sách, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 15/02/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 115.160 tỷ đồng, đạt 11,04% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 108 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 1,5 tỷ đồng.

Riêng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 26/02/2019, đã có 49/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 được giao đến Bộ Tài chính. Trong đó, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ cho các chủ dự án đạt 332.201 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch được giao.

0911 755 899