Tháng 6 thâm hụt thương mại 450 triệu USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2021 (1/6-15/6) đạt 29,95 tỷ USD. Còn ở kỳ 2 tháng 6/2021 (16/6-30/6), giá trị xuất nhập khẩu đạt 28,78 tỷ USD, tăng 10,9% (tương đương tăng 2,82 tỷ USD) so với kết quả thực hiện nửa đầu tháng 6/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6/2021 đã đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 317,66 tỷ USD, tăng 32,5% (tương đương gần 78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại thâm hụt 993 triệu USD.

Trong đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 219,87 tỷ USD, tăng 36,6% (tương ứng tăng 58,96 tỷ USD); giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước là 97,8 tỷ USD, tăng 24,2% (tương ứng tăng 19,04 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu

Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2021 đạt gần 14,84 tỷ USD, tăng 20,6% (tương ứng tăng 2,53 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 6/2021.

Giá trị xuất khẩu kỳ 2 tháng 6/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 6/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,18 tỷ USD (tương ứng tăng 111,4%); sắt thép các loại tăng 228 triệu USD (65%); máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 207 triệu USD (75%),…

Như vậy, tính riêng tháng 6/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ở cả 2 kỳ đạt 27,14 tỷ USD. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 158,34 tỷ USD, tăng 29% (tương ứng tăng 35,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 6/2021 đạt 10,64 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng 1,97 tỷ USD) so với kỳ 1 của tháng. Qua đó nâng tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 6/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 116,55 tỷ USD, tăng 34% (tương ứng tăng 29,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,6% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Trong tháng 6/2021, Hoa Kỳ là thị trường dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam, với tổng giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 8,2 tỷ USD. Theo sau là Trung Quốc đại lục với tổng giá trị chỉ bằng khoảng 1/2 so với Hoa Kỳ, tương đương 4,2 tỷ USD. Còn tổng kim ngạch xuất khẩu của các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông lần lượt đạt 1,8 tỷ USD, 1,6 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.

Tháng 6 thâm hụt thương mại 450 triệu USD - Ảnh 1.

Về nhập khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2021 đạt 13,94 tỷ USD, tăng 2,1% (tương ứng tăng 289 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2021.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 6/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 274 triệu USD, tương ứng tăng 10%; dầu thô tăng 142 triệu USD, tương ứng tăng 104%; sắt thép các loại tăng hơn 100 triệu USD, tương ứng tăng 19,3%…

Như vậy, tính riêng tháng 6/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam ở cả 2 kỳ đạt 27,59 tỷ USD. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị nhập khẩu của cả nước đạt 159,33 tỷ USD, tăng 36,3% (tương ứng tăng 42,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 6/2021 đạt 10,64 tỷ USD, tăng 22,8% tương ứng tăng 1,97 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng. Qua đó nâng tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 6/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 116,55 tỷ USD, tăng 34% (tương ứng tăng 29,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,6% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Trong tháng 6/2021, Trung Quốc đại lục là thị trường dẫn đầu trong lĩnh vực nhập khẩu của Việt Nam, với tổng giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 9,2 tỷ USD. Bỏ xa các thị trường khác như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Thái Lan với tổng giá trị ước tính lần lượt đạt 4,41 tỷ USD; 1,67 tỷ USD; 1,19 tỷ USD và 1,18 tỷ USD.

0911 755 899