Savimex (SAV): Quý 4 lãi 22 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ nhờ kiểm soát tốt chi phí

Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã CK: SAV) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ trong đó riêng hoạt động xuất khẩu doanh thu giảm 10%, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt hơn 49 tỷ đồng giảm 8% so với quý 4/2019.

Trong kỳ Savimex tiết kiệm được hơn 15 tỷ đồng chi phí bán hàng và QLDN đồng thời hoạt động tài chính có hiệu quả, lỗ từ hoạt động khác giảm nên kết quả LNST đạt hơn 22 tỷ đồng tăng tới 313% so với quý 4/2019.

Luỹ kế cả năm 2020, Savimex đạt 943 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 48 tỷ đồng tăng 92% so với năm 2019. Trước đó do tình hình dịch bệnh Covid-19, SAV đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 với doanh thu còn 777 tỷ đồng, giảm hơn 15%, lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 25 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với kế hoạch ban đầu. Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này kết thúc năm 2020, SAV đã hoàn thành vượt 21% chỉ tiêu về doanh thu và vượt 92% mục tiêu LNST.

0911 755 899