Samsung là lý do khiến xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn tăng dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19

Thông tin được Tổng cục Thống kê đưa ra trong sáng 29/2.

Theo số liệu mới nhất của cơ quan này, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 74 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 36,9 tỷ USD, tăng 2,4%; Nhập khẩu đạt 37,1 tỷ USD, tăng 2,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng ước tính nhập siêu 176 triệu USD.

Samsung là lý do khiến xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn tăng dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

(Đơn vị: tỷ USD)

Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao gồm: Điện thoại và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD, tăng 2,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5,4 tỷ USD, tăng 26,7%; hàng dệt may đạt 4,5 tỷ USD, giảm 1,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3 tỷ USD, tăng 19,6%; giày dép đạt 2,7 tỷ USD, tăng 3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,5 tỷ USD, tăng 7,1%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,4 tỷ USD, tăng 4%.

Samsung là lý do khiến xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn tăng dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 - Ảnh 2.

(đơn vị: tỷ USD)

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước như thuỷ sản, cà phê, rau quả… Riêng gạo đạt 372 triệu USD, tăng 20,5% (lượng tăng 15%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 với kim ngạch đạt 9,8 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc đạt 4,8 tỷ USD, tăng 3,7%; thị trường EU đạt 5 tỷ USD, giảm 7,7%; ASEAN đạt 3,5 tỷ USD, giảm 9,3%; Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tăng 8,9%; Hàn Quốc đạt 2,7 tỷ USD, giảm 6,5%.

Samsung là lý do khiến xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn tăng dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 - Ảnh 3.

(đơn vị: tỷ USD)

Về nhập khẩu hàng hoá, một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt giá trị cao trong 2 tháng đầu năm nay: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,6 tỷ USD, tăng 17,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,3 tỷ USD, giảm 3,7%; điện thoại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD, tăng 17,2%; vải đạt 1,6 tỷ USD, giảm 10,5%; chất dẻo đạt 1,2 tỷ USD, giảm 9,5%; sắt thép đạt 1,1 tỷ USD, giảm 18,5%.

Samsung là lý do khiến xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn tăng dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 - Ảnh 4.

(Đơn vị: tỷ USD)

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 2 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 10 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 8 tỷ USD, tăng 9%; ASEAN đạt 4,5 tỷ USD, giảm 9,6%; Nhật Bản đạt 2,8 tỷ USD, tăng 0,2%; EU đạt 2,1 tỷ USD, tăng 3,5%; Hoa Kỳ đạt 2,1 tỷ USD, tăng 13,6%.

Samsung là lý do khiến xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn tăng dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 - Ảnh 5.

(Đơn vị: tỷ USD)

0911 755 899