Saigon Cargo Service (SCS) đặt mục tiêu lãi giảm chi 7% dù ngành hàng không đang rất khó khăn

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Service – mã chứng khoán SCS) vừa công bố Báo cáo thường niên 2019 thông qua báo cáo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, HĐQT công ty đưa ra kế hoạch SXKD năm 2020 với tổng doanh thu ước đạt 725 tỷ đồng, giảm 5% so với kết quả đạt được năm 2019. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế ước đạt 500,6 tỷ đồng, giảm 7% kết quả năm 2019.

Saigon Cargo Service (SCS) đặt mục tiêu lãi giảm chi 7% dù ngành hàng không đang rất khó khăn - Ảnh 1.

Năm 2019, do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ – Trun g đã làm giảm phần nào sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên nhờ nắm bắt cơ hội nên năm qua tiếp tục đánh dấu 1 năm phát triển tốt của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành hàng không Việt Nam nói riêng. Saigon Cargo Service theo đó cũng đã ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Cụ thể, tổng sản lượng SCSC thực hiện năm 2019 là 218,5 nghìn tấn, tăng 6,6% so với năm 2018, trong đó sản lượng hàng hóa quốc tế là 166,3 nghìn tấn và sản lượng hàng hóa quốc nội là 52,2 tấn. Doanh thu thuần trong năm đạt 748, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành được 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 538 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 502 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2018.

0911 755 899