Quý 1/2021, Quảng Nam thu ngân sách 7.317 tỷ đồng, phần lớn từ Tập đoàn ô tô Trường Hải

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý 1/2021 đạt 7.317 tỷ đồng, bằng 38% dự toán và tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa 6.060 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm và tăng 49%.

Đáng chú ý, thu ngân sách tăng cao chủ yêu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện. Tỉnh Quảng Nam thu Tập đoàn ô tô Trường Hải 3 tháng gần 3.500 tỷ đồng, đạt 43% dự toán và tăng gấp đôi so với cùng kỳ; thủy điện ước khoảng 250 tỷ đồng, tăng 4 lần so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu xuất nhập khẩu của tỉnh này trong quý 1/2021 đạt 1.229 tỷ đồng, bằng 37% dự toán.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.019 tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm, trong đó, chi thường xuyên hơn 2.237 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.781 tỷ đồng. Báo cáo nêu rõ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý 1/2021 gần 6,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý gần 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm 21,3%. Nguồn vốn huy động từ khu vực ngoài nhà nước thực hiện 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng 39%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện hơn 2 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3%.

Nhìn chung, một số ngành tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong quý 1/2021, tổng lượt khách lưu trú giảm 71% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ dịch vụ trong quý 1 đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới, thu hút đầu tư đều giảm. Đồng thời, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

0911 755 899