Ông Nguyễn Đức Hùng Linh: Nguồn ngoại tệ dồi dào giúp ổn định tỷ giá VND

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, vừa có những nhận định về diễn biến tỷ giá VND/USD trên chuyên mục Dòng chảy của Tiền, Truyền hình Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh, từ đầu năm, tỷ giá VND/USD tương đối ổn định, một phần nhờ Việt Nam có lượng cung ngoại tệ dồi dào với 3 nguồn chính. Thứ nhất là FDI giải ngân, thứ hai là thặng dư thương mại và thứ ba là từ các thương vụ M&A. Sự rót vốn của khối ngoại tạo ra dòng tiền hàng tỷ USD vào Việt Nam.

Ông Linh cũng cho rằng sự ổn định của VND sẽ cải thiện niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Bên cạnh đó, khi hạn chế VND mất giá, Việt Nam có thể tránh được việc tăng nợ nước ngoài. Tỷ lệ nợ nước ngoài hiện nay chiếm khoảng 50% GDP. Vì vậy, mỗi khi đồng nội tệ mất giá 1% thì nợ nước ngoài sẽ tăng thêm 1 tỷ USD. Riêng về thương mại và xuất nhập khẩu, sự thay đổi của đồng nội tệ tác động không quá lớn.

Tỷ giá Việt Nam chịu tác động bởi 2 yếu tố là trong nước và bên ngoài. Yếu tố trong nước đa phần theo hướng ổn định tỷ giá, gồm nguồn ngoại tệ dồi dào, và Việt Nam còn nhiều công cụ bình ổn giá, ví dụ như lãi suất và dự trữ ngoại hối.

Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài biến động khó lường, cũng cần phải được để ý. Điển hình như sự mất giá của nhân dân tệ (NDT). Nếu NDT mất giá thêm 10% thì các đồng tiền trên thế giới cũng cần cân nhắc để điều chỉnh. Nhưng ngay cả khi Việt Nam thực hiện điều chỉnh đồng nội tệ, cũng có thể tự tin nằm trong tầm kiểm soát và ở vị thế chủ động, ít gây xáo trộn trong nền kinh tế.

0911 755 899