Những nhóm hàng xuất nhập khẩu tăng mạnh nhất nửa cuối tháng 8

Theo thông tin chi tiết từ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa cuối tháng 8 (từ 16 đến 31/8), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 25,52 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng này.

Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 13,91 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 1,96 tỷ USD về số tuyệt đối).

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng tăng so với kỳ 1 tháng 8 tập trung ở một số nhóm hàng chủ lực như: Dệt may tăng 339 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 271 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 216 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 186 triệu USD; hàng thủy sản tăng 90 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 90 triệu USD…

Hết tháng 8, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 171,3 tỷ USD, tăng 8,1% tương ứng tăng 12,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 8 tháng đầu năm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 117,21 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tương đương tỷ trọng 68,4%.

Ở lĩnh vực nhập khẩu, tổng trị giá trong kỳ 2 tháng 8 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 861 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tăng so với kỳ 1 chủ yếu ở một số nhóm hàng: Điện thoại các loại tăng 235 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 127 triệu USD; ngô tăng 64 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 54 triệu USD…

Hết tháng 8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8,0% (tương ứng tăng 12,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 8 tháng đầu năm đạt 95,95 tỷ USD, tăng 4,6% (tương ứng tăng 4,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

0911 755 899