Những nhóm hàng xuất nhập khẩu nhiều đột biến 15 ngày đầu tháng 5

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 178,81 tỷ USD, tăng 8,8% (tương ứng tăng 14,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 có mức thâm hụt 1,85 tỷ USD, đưa mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/5 lên hơn 1 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt 9,69 tỷ USD, giảm 9,5% so với 15 ngày cuối tháng 4/2019, qua đó đưa tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 88,9 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 4/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5 bị giảm ở một số mặt hàng chủ lực: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 241 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 124 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 52 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 47 triệu USD…

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ này đạt 11,54 tỷ USD, tăng 10,7% so với nửa cuối tháng 4 trước đó.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 89,91 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng mạnh trong nửa đầu tháng 5 (so với 15 ngày cuối tháng 4/2019) là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 336 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 227 triệu USD; vải các loại và linh kiện tăng 116 triệu USD…

0911 755 899