Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số

GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 1.

Tốc độ tăng của chỉ số IIP thấp hơn năm 2017

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 2.

Ngành chế biến chế tạo tiếp tục vai trò chủ chốt, tăng trưởng thấp hơn năm 2017 nhưng cao hơn các năm 2012 – 2016

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 3.

Ngành khai khoáng tiếp tục tăng trưởng âm, đạt -2%

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 4.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gây chú ý khi tăng gần 50% so với năm 2017

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 5.

Đơn vị: %

Đa số doanh nghiệp ngành công nghiệp lạc quan về sản xuất kinh doanh trong quý I/2019

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 6.

Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm 13,9% so với năm 2017

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 7.

Đơn vị: triệu USD

Đầu tư nước ngoài tại 38 quốc gia, vùng lãnh thổ

0911 755 899