Nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực giảm gần 10 tỷ USD trong tháng 2

Số liệu nhóm các mặt hàng xuất, nhập khẩu chính trong tháng 2/2021 được Tổng cục Hải quan cập nhật cho thấy, tổng giá trị nhóm hàng xuất, nhập khẩu chủ lực trong tháng qua đã giảm rất mạnh, tới gần 10 tỷ USD.

Cụ thể, so với tháng trước, các mặt hàng giảm trong tháng là: điện thoại các loại & linh kiện giảm 2,42 tỷ USD, tương ứng giảm 39,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 913 triệu USD, tương ứng giảm 28,1%; hàng dệt may giảm 840 triệu USD, tương ứng giảm 31,6%; giày dép các loại giảm 659 triệu USD, tương ứng giảm 35,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 522 triệu USD, tương ứng giảm 13,4%…

Tổng hợp giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt gần 20,2 tỷ USD, giảm 29,3% về số tương đối và giảm 8,35 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng 1/2021.

Tuy vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 2,44 tỷ USD, tương ứng tăng 77,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,2 tỷ USD, tương ứng tăng 29,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,85 tỷ USD, tương ứng tăng 34,2%…

Nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực giảm gần 10 tỷ USD trong tháng 2 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 2 tháng/2021 so với 2 tháng/2020 – Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Chi tiết một số nhóm hàng xuất khẩu chính như điện thoại các loại và linh kiện, giá trị xuất khẩu trong tháng 2/2021 đạt trị giá 3,68 tỷ USD, giảm 39,7% so với tháng trước (tương đương giảm 2,42 tỷ USD).

Một số thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng này gồm Trung Quốc đạt 2,37 tỷ USD, tăng mạnh 102,5%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 1,8 tỷ USD, giảm 3,5%; sang EU (27 nước) đạt 1,38 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8%… so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu là 3,37 tỷ USD, giảm 13,4% so với tháng trước. Một số thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng này như Hoa Kỳ đạt 1,74 tỷ USD, Trung Quốc đạt 1,58 tỷ USD, thị trường EU (27 nước) đạt 964 triệu USD.

Hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác với giá trị xuất khẩu trong tháng đạt 2,34 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước. Tính trong 2 tháng/2021 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 5,6 tỷ USD, tăng mạnh 77,2%.

Nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác là dệt may, trong tháng 2 cũng có mức giảm rất mạnh so với tháng trước đó, giảm 31,6% với giá trị xuất khẩu chỉ đạt 1,82 tỷ USD. Qua đó, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2021 lên 4,48 tỷ USD, giảm 5,8%.

Nhóm giày dép các loại với giá trị xuất khẩu trong tháng 2 đạt 1,21 tỷ USD, giảm 35,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 2 tháng/2021 đạt 3,08 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2/2021 là 20,66 tỷ USD, giảm 21,9% về số tương đối, tương ứng giảm 5,8 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước.

Các mặt hàng có trị giá giảm so với tháng trước là: máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 25,6% (tương ứng giảm hơn 1 tỷ USD); điện thoại các loại & linh kiện giảm 45,6% (tương ứng giảm hơn 1 tỷ USD), máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 12,9% (tương ứng giảm 731 triệu USD), nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày giảm 28,7% (tương ứng giảm 590 triệu USD)…

Nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực giảm gần 10 tỷ USD trong tháng 2 - Ảnh 2.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 2 tháng/2021 so với 2 tháng/2020 – Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Tổng trị giá nhập khẩu trong 2 tháng/2021 là 47,11 tỷ USD, tăng 25,5%, tương ứng tăng 9,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,82 tỷ USD, tương ứng tăng 20,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 1,61 tỷ USD, tương ứng tăng 30,9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,45 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 69,5%…

Chi tiết của một số nhóm hàng nhập khẩu chính, gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá nhập khẩu trong tháng là 4,93 tỷ USD, giảm 12,9%.

Tương tự, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng có trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 2,91 tỷ USD, giảm 25,6%.

Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy): trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 1,46 tỷ USD, giảm 28,7%.

Nhóm khẩu khẩu chính khác là điện thoại các loại và linh kiện cũng có giá trị nhập khẩu trong tháng chỉ đạt 1,24 tỷ USD, giảm 45,6% so với tháng trước.

0911 755 899