Nhập siêu giảm so với ước tính những vẫn ở mức cao

Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 56,97 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng 6/2021.

Lũy kế đến hết tháng 7, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 376,1 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 259,01 tỷ USD.

Trong tháng 7/2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,24 tỷ USD thấp hơn ước tính 1,7 tỷ USD từ Tổng cục Thống kê. Nhờ đó, luỹ kế đến hết tháng 7/2021, Việt Nam nhập siêu 2,23 tỷ USD. Mức nhập siêu này đã “hạ nhiệt” so với con số ước tính 2,7 tỷ USD mà Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó.

Nhập siêu giảm so với ước tính những vẫn ở mức cao - Ảnh 1.

Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 (đơn vị: Triệu USD)

Về xuất khẩu , tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 27,86 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước đó. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 186,35 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2021 đạt 19,99 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 136,65 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất, bao gồm: Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 4,72 tỷ USD; Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 3,69 tỷ USD; Hàng dệt may 3,11 tỷ USD; Máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng đạt 2,9 tỷ USD; Giày dép các loại 1,4 tỷ USD.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 29,11 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước đó. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch nhập khẩu đạt 188,76 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 18,86 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch nhập khẩu của khối FDI đạt 122,36 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao nhất, bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 6,25 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 4,22 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện 1,69 tỷ USD; Vải các loại 1,22 tỷ USD; Chất dẻo nguyên liệu 1,05 tỷ USD và Sắt thép các loại đạt 1 tỷ USD.

0911 755 899