[Live] ĐHCĐ Vinaconex: Kiến nghị của Star Invest không được 67,8% số cổ phần thông qua

Tại đại hội, Công ty TNHH đầu tư Star Invest đã có đơn kiến nghị về việc bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Star Invest (Star Invest) là cổ đông sở hữu 33.455.400 cổ phần phổ thông, tương đương 7,57% vốn điều lệ của của Tổng công ty Vinaconex đã đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty Vinaconex bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty những nội dung sau đây:

Thứ nhất, Star Invest đề nghị bổ sung Báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính của Tổng công ty. Cụ thể, Star Invest cho rằng sần sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính của Tổng công ty. Cụ thể, theo quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính của Tổng công ty sửa đổi thì Chủ tịch HĐQT được quyết định các giao dịch lên đến 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty (tức khoảng 950 tỷ đồng) và Tổng Giám đốc được quyết định các giao dịch đến 5% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty (khoảng 475 tỷ đồng).

Về việc mua cổ phiếu quỹ theo Quyết định số 0139/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019, Star Invest kiến nghị cần xem xét rõ căn cứ pháp lý và mục đích của việc HĐQT quyết định mua lại 23.578.299 cổ phiếu VCG làm cổ phiếu quỹ, nguồn tiền sử dụng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ Quỹ đầu tư phát triển có trái với quy định tại Quy chế tài chính của Tổng Công ty.

“Căn cứ nào để HĐQT thông qua mức giá mua cổ phiếu quỹ tối đa 30.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó? Việc ấn định mức giá này có trái với quy định tại khoản 2 Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014? – Vì sao đến nay việc mua cổ phiếu quỹ chưa được thực hiện và trong tương lai HĐQT có kế hoạch tiếp tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ hay không?”, đơn kiến nghị của Star Invest nêu rõ.

Ngoài ra, Star Invest cũng kiến nghị bổ sung Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động chi tiêu tài chính của Tổng công ty, cụ thể: Tổng số tiền Tổng công ty chi tạm ứng cho các tổ chức, cá nhân tử đầu năm 2019 đến nay, tình hình thu hồi các khoản tiền Tổng công ty đã tạm ứng, nNhững rủi ro đối với Tổng công ty trong trường hợp không thu hồi được khoản tiền tạm ứng.

Star Invest cũng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ HĐQT xây dựng bộ các quy chế, ưu tiên quy chế tài chính và quy chế quản trị điều hành cho phù hợp với thông lệ của công ty đại chúng niêm yết, xem lại ngay những quyết định không phù hợp, gây rủi ro cho công ty. Nội dung này phải được đưa vào Nghị quyết của Đại hội

Về công tác nhân sự, Star Invest đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình biến động nhân sự quản lý của Tổng Công ty và các công ty con trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng chảy máu nhân sự chất lượng cao.

Trước văn bản kiến nghị của Star Invest, Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết trực tiếp của các cổ đông tham dự. Kết quả, trong số 411 triệu cổ phiếu biểu quyết, có 129 triệu cổ phiếu tán thành (chiếm 31,52%), số lượng không có ý kiến chiếm 0,31%, số cổ phiếu không hợp lệ chiếm 0,3%, 278 triệu cổ phiếu không tán thành (chiếm 67,8%). Như vậy, ĐHCĐ đã không thông qua đơn kiến nghị của Star Invest.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã nghe Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông thông báo về kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, năm 2018 công ty đạt tổng doanh thu 10.084 tỷ đồng, bằng 84,4% năm 2017, lợi nhuận sau thuế 639 tỷ đồng, bằng 39% năm 2017. Kết quả kinh doanh năm 2018 thấp hơn năm 2017 là do năm 2017 công ty có khoản thu nhập bất thường từ việc thoái vốn 100% phần góp tại Công ty cổ phần nước sạch Viwasupco.

Tiếp tục cập nhật

0911 755 899