Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 25 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5/2021

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2021 (từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2021) đạt 25,7 tỷ USD, giảm 6,8% (tương ứng giảm 1,87 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2021.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 5/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/5/2021 đạt 233,95 tỷ USD, tăng 32,4%, tương ứng tăng 57,26 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 năm 2021 đạt 11,89 tỷ USD, giảm 14,1% (tương ứng giảm 1,94 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 4/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 5/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 4/2021 ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 416 triệu USD, tương ứng giảm 26,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 260 triệu USD, tương ứng giảm 13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 194 triệu USD, tương ứng giảm 9,4%…

Như vậy, tính đến hết 15/5/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 116,8 tỷ USD, tăng 30,9% tương ứng tăng 27,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 25 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5/2021 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/5/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 5,8 tỷ USD, tương ứng tăng 76,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,11 tỷ USD, tương ứng tăng 30,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,52 tỷ USD, tương ứng tăng 21,4%… so với cùng kỳ năm 2020.

Chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2021 đạt 13,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% (tương ứng tăng 73 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2021 tăng so với kỳ 2 tháng 4/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 188 triệu USD, tương ứng tăng 9,9%; vải tăng 56 triệu USD, tương ứng tăng 7,7%…

Bên cạnh đó, có một số nhóm hàng giảm như hạt điều giảm 168 triệu USD, tương ứng giảm 50,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 137 triệu USD, tương ứng giảm 4,8%; dầu thô giảm 126 triệu USD, tương ứng giảm 49,3%…

Như vậy, tính đến hết 15/5/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 117,15 tỷ US​D, tăng 34% (tương ứng tăng 29,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 25 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5/2021 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/5/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 5,21 tỷ USD, tương ứng tăng 26,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 4,27 tỷ USD, tương ứng tăng 33,9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,27 tỷ USD, tương ứng tăng 49,8%… so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2021 có mức thâm hụt 1,93 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 353 triệu USD.

0911 755 899