Hơn 1.700 xe hàng tồn ứ tại các cửa khẩu biên giới chờ được xuất khẩu

Bộ Công Thương cập nhật thông tin, số liệu, tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền tính đến cuối giờ ngày 20/4/2020 và lượng hàng hóa còn tồn tại ở các cửa khẩu. Theo đó, lượng hàng hóa tồn ứ tại các cửa khẩu biên giới, đặc biệt tại các tỉnh giáp Trung Quốc là khá lớn.

Cụ thể, tính tới ngày 20/4/2020, tổng số xe lũy kế từ đầu dịch cúm virus Covid-19 (đầu tháng 2) tại các tỉnh giáp Trung Quốc là: 52.930 xe xuất khẩu, và 45.081 xe nhập khẩu.

Hơn 1.700 xe hàng tồn ứ tại các cửa khẩu biên giới chờ được xuất khẩu - Ảnh 1.

Riêng số xe xuất nhập khẩu thống kê được trong ngày 20/4/2020 gồm: 842 xe xuất khẩu và 884 xe nhập khẩu; Tổng số xe tồn gồm: 1.718 xe.

.

Bộ Công Thương cho biết, đã ban hành công văn (số 2532/BCT-XNK) về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 gửi tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm chủ động triển khai kịp thời các vấn đề về xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, lượng hàng đưa lên biên giới vẫn rất lớn.

0911 755 899