Hải quan sẽ cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế quá hạn

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng Cục Hải quan vừa giao chỉ tiêu và chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan tích cực thực hiện và thực hiện có hiệu quả việc thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2021 với tổng số tiền hơn 1.580,4 tỷ đồng…

Cụ thể, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng, Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng, Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ, Hải quan Quảng Ngãi trên 26 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội trên 25,7 tỷ đồng, Hải quan Hà Nam Ninh trên 21,8 tỷ đồng;

Hải quan Khánh Hòa trên 17,7 tỷ đồng; Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu trên 16,2 tỷ đồng, Hải quan Quảng Ninh trên 9,7 tỷ đồng, Hải quan Hải Phòng và Hải quan Đồng Tháp trên 5,4 tỷ đồng; Hải quan Lạng Sơn trên 5,3 tỷ đồng, Hải quan Nghệ An trên 4,4 tỷ đồng;

Hải quan Đà Nẵng trên 4,8 tỷ đồng, Hải quan Hà Giang trên 3 tỷ đồng, Hải quan Đồng Nai trên 2,5 tỷ đồng, Hải quan Thừa Thiên Huế trên 1,5 tỷ đồng, Hải quan An Giang trên 1,2 tỷ đồng và Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng…

TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách nợ thuế xuất, nhập khẩu quá hạn với trên 1.041 tỷ đồng.

Đây là những khoản nợ thuế quá hạn bao gồm 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ phạt vi phạm hành chính tính đến thời điểm 31/12/2020…

Những Cục hải quan địa phương không nằm trong danh sách giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn này thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị…

Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2021, triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định khi phát sinh nợ mới.

Được biết, tổng nợ chuyên thu quá hạn do cơ quan Hải quan quản lý năm 2020 là 5.662,98 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019, tương đương tăng 1,45%.

Nếu phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2021, ngành Hải quan sẽ triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định…

Trong khi đó, số thu mà ngành Hải quan đạt được năm 2020 từ các giải pháp chống thất thu như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O… đạt khoảng 2.639 tỷ đồng.

Năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 315.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu 6.222 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 55.023 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 21.925 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường là 1.830 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 230.000 tỷ đồng.

Còn Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2021 cho Tổng cục Hải quan là 331.000 tỷ đồng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở GDP tăng trưởng 6% và giá dầu thô thế giới là 45 USD/thùng.

Ông Lưu Mạnh Tưởng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, với mục tiêu thu đủ cho ngân sách nhà nước và không phát sinh nợ thuế mới trong năm 2021, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung kiểm tra chống thất thu do gian lận về số lượng, mã số, trị giá, xuất xứ, chính sách mặt hàng miễn, giảm, hoàn thuế,…

Về vấn đề nợ thuế, các Cục Hải quan được yêu cầu tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Đôn đốc các đơn vị và đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp với tình hình thực tế theo từng tháng, từng quý và thực hiện tốt công tác xử lý nợ, phân loại, hoàn thiện các hồ sơ đủ điều kiện xóa nợ…

Đối với nợ có khả năng thu hồi các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ, quản lý chặt chẽ đối với các khoản miễn, giảm thuế có điều kiện đối với nhóm hàng nhập khẩu để gia công, nhập để sản xuất hàng xuất khẩu…

0911 755 899