Generalexim (TH1): Quý 2 lỗ tiếp 2 tỷ đồng nâng lỗ lũy kế lên 357 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (UpCOM: TH1) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 28,4 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 6,6 tỷ đồng tăng 32% so với quý 2/2019. Mặc dù chi phí tài chính giảm mạnh nhưng doanh thu tài chính cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí TH1 lỗ ròng 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 530 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, TH1 đạt 48,4 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ, lỗ ròng gần 20 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần mức lỗ cùng kỳ 2019.

Trước đó theo nội dung BCTC kiểm toán 2019, Generalexim (TH1) báo lỗ gần 37 tỷ đồng, tính đến 31/12/2019 công ty có khoản lỗ lũy kế 336,43 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 152,69 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 285,24 tỷ đồng, toàn bộ các khoản vay vốn của ngân hàng đã quá hạn thanh toán, các khoản nợ quá hạn không có khả năng thu hồi tăng lên – những vấn đề này khiến kiểm toán viên đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty đồng thời từ chối đưa ra ý kiến về BCTC kiểm toán 2019.

Về phương án khắc phục vấn đề nêu trên Generalexim đã đưa vào kế hoạch hoạt động năm 2020, theo đó trong năm 2020 công ty sẽ tập trung tái cơ cơ cấu về tài chính, cơ cấu lại tài sản để giảm áp lực về tài chính nhằm tạo nguồn vốn cho kinh doanh. Đặc biệt là làm việc với các tổ chức tín dụng để có thể có nguồn vốn vay cho các bộ phận kinh doanh.

Sau khi thua lỗ suốt từ năm 2015 đến nay, năm 2020 Generalexim đặt mục tiêu giảm lỗ xuống 8,2 tỷ đồng – mức lỗ thấp nhất trong giai đoạn 2015 – nay.

0911 755 899