Đà Nẵng được hỗ trợ thí điểm thành lập Cơ chế tạo thuận lợi Thương mại

Theo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại (TFP) do USAID tài trợ, Đà Nẵng được lựa chọn là 1 trong 6 địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm việc thành lập Cơ chế Tạo thuận lợi thương mại cấp địa phương.

Cơ chế tạo thuận lợi thương mại cấp địa phương được thực hiện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cục Hải quan thành phố và các sở, ban ngành, VCCI Đà Nẵng và các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thành phố. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của cơ chế này sẽ được xác định sau khi thành lập.

Theo cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Việt Nam hiện đã trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giơi. Tuy nhiên, những bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh thương mại.

Kiểm tra chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các cơ quan chức năng thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động này có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành với nhiều thủ tục nên đã trì hoãn đáng kể việc thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, gây gia tăng thời gian lưu bãi, chi phí trong sản xuất của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại (TFP) do USAID tài trợ với tổng số vốn đầu tư hơn 22,22 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại là hơn 21,78 triệu USD (tương đương khoảng 495 tỷ đồng), được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu hỗ trợ cac bộ ngành, địa phương áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro tại các cơ quan hải quan và kiểm tra chuyên ngành, từ đó, tăng cường việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); giúp Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển, giảm thời gian và gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Dự án TFP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện và Văn kiện Dự án được Bộ Tài chính (Cơ quan chủ quản) phê duyệt.

Trong khuôn khổ dự án, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên bộ liên quan đến các thủ tục thông quan hàng hóa, bao gồm cả thủ tục kiểm tra chuyên ngành, sẽ được tăng cường nhằm đơn giản hóa, hài hòa hóa và áp dụng cách tiếp cận dựa trên quản lý rủi ro đối với thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành.

Phát huy được vai trò và năng lực của Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia của Việt Nam (NTFC). Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho các cán bộ hải quan, thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp về tạo thuận lợi thương mại và các vấn đề hải quan.

0911 755 899