Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức vận hành

Đây là nền tảng trực tuyến, phục vụ dưới dạng thông tin “một cửa”, cung cấp các thông tin liên quan đến các thủ tục xuất nhập khẩu sản phẩm, mô tả từng bước về thủ tục xuất nhập khẩu từ góc nhìn của doanh nghiệp.

Cụ thể, cổng thông tin hướng dẫn và liệt kê chi tiết các tài liệu liên quan như chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản pháp lý mà doanh nghiệp cần phải có trong bộ chứng từ. Đồng thời, cổng thông tin cho phép tra cứu các thông tin như thời gian, chi phí (phí và lệ phí) để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa cụ thể tại Việt Nam doanh nghiệp.

Bên cạnh các yếu tố như minh bạch về thời gian và chi phí cho các quy trình, Cổng thông tin hỗ trợ nhiều chiều cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhìn và hiểu rõ các quy trình trong một bức tranh tổng thể, thúc đẩy những cải tiến và tạo điều kiện thuận lợi nhằm đơn giản hoá các thủ tục.

Hiện nay, Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa đã có thông tin về 39 nhóm sản phẩm (trong đó 24 nhóm sản phẩm xuất khẩu và 15 nhóm sản phẩm nhập khẩm). Phần lớn đều là các sản phẩm được hiển thị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, ông Vũ Bá Phú khẳng định Cổng thông tin đã và sẽ cụ thể hóa các bước xuất nhập khẩu sản phẩm, chỉ dẫn chi tiết các văn bản, căn cứ pháp luật liên quan, từ đó giúp các doanh nghiệp giải quyết các bài toán về chi phí, tiết kiệm thời gian, cách thức giải quyết vấn đề cũng như cập nhật được thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Phú kết luận, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, các doanh nghiệp vừa kinh doanh, vừa phải tính đến các phương án đối phó với những thay đổi trong phương thức giao dịch, do đó, ITC và Cục Xúc tiến thương mại đang nỗ lực để các doanh nghiệp có thể sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hiệu quả thông qua những công cụ tra cứu thông tin đơn giản và hiệu quả.

0911 755 899