Còn khoảng 1.180 xe hàng đang tồn ứ tại các tỉnh giáp Trung Quốc

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê được tại các tỉnh giáp Trung Quốc trong ngày 27/4/2020 gồm: 788 xe xuất khẩu, và 721 xe nhập khẩu; Tổng số xe tồn là 1.180 xe. Trong đó, riêng tỉnh Lạng Sơn hiện đang tồn 1.070 xe và toa hàng.

Cửa khẩu Hữu Nghị tồn 320 xe xuất khẩu gồm nông sản, linh kiện điện tử. Cửa khẩu Tân Thanh tồn 484 xe nông sản, hoa quả chờ xuất khẩu. Cửa khẩu Chi Ma tồn 262 xe đang chờ xuất khẩu…/.

Còn khoảng 1.180 xe hàng đang tồn ứ tại các tỉnh giáp Trung Quốc - Ảnh 1.

Hiện tại tỉnh Lạng Sơn đang tồn 1.070 xe và toa hàng.

0911 755 899