Cập nhật mới, Việt Nam nâng kỷ lục xuất siêu lên 9,01 tỷ USD

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 10/2019 đạt 46,61 tỷ USD, luỹ kế đến hết tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 428,3 tỷ USD.

Đặc biệt, trong tháng 10/2019 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,86 tỷ USD, đưa mức thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 lên 9,01 tỷ. Dữ liệu này cập nhật mới so với con số ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 24,23 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,37 tỷ. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 218,82 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 209,81 tỷ.

So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10/2019 tăng 8%, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 8,3% và kim ngạch nhập khẩu tăng 7,7%.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt giá trị cao nhất ở mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 5,2 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước, tuy nhiên cộng dồn hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tăng đạt 44 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong tháng 10, giá trị xuất khẩu máy vi tính và sản phẩm điện tử cũng đạt 3,5 tỷ USD; hàng dệt may 2,6 tỷ USD; máy móc thiết bị, phụ tùng khác đạt 1,7 tỷ USD; giày dép các loại đạt 1,59 tỷ USD.

Về nhập khẩu, các mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao, bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,4 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,1 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,5 tỷ USD; vải các loại 1,2 tỷ USD; sắt thép các loại đạt 891 triệu USD.

0911 755 899