Cán cân thương mại đổi chiều, cả nước xuất siêu 485 triệu USD trong nửa đầu tháng 6/2019

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2019 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2019) đạt 19,87 tỷ USD, giảm 16,3% (tương ứng giảm 3,87 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 222,45 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 16,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2019 có mức thặng dư 485 triệu USD, đưa mức thặng dư hương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019 đạt 67 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2019 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 16,5% (tương ứng giảm 2,01 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 111,26 tỷ USD, tăng 7,1% (tương ứng tăng 7,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Cán cân thương mại đổi chiều, cả nước xuất siêu 485 triệu USD trong nửa đầu tháng 6/2019 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/6/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: Tổng cục Hải quan

So với nửa cuối tháng 5/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 289 triệu USD, tương ứng giảm 14,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 245 triệu USD, tương ứng giảm 14,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 183 triệu USD, tương ứng giảm 21,3%; hàng dệt may giảm 155 triệu USD, tương ứng giảm 10%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 105 triệu USD, tương ứng giảm 20,9%; giày dép các loại giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm 11%; hàng thủy sản giảm 95 triệu USD, tương ứng giảm 21,5%…

Chiều ngược lại, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2019 đạt 9,69 tỷ USD, giảm 16,1% (tương ứng giảm 1,86 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2019. Tính đến hết ngày 15/6/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 111,19 tỷ USD, tăng 9,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Cán cân thương mại đổi chiều, cả nước xuất siêu 485 triệu USD trong nửa đầu tháng 6/2019 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/6/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: Tổng cục Hải quan.

So với nửa cuối tháng 5/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 207 triệu USD, tương ứng giảm 13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 157 triệu USD, tương ứng giảm 7,6%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 113 triệu USD, tương ứng giảm 21,1%; vải các loại giảm 90 triệu USD, tương ứng giảm 13,5%; hóa chất giảm 62 triệu USD, tương ứng giảm 24,6%…

0911 755 899