Cán cân thương mại của Việt Nam đổi chiều, thâm hụt 1,28 tỷ USD nửa đầu tháng 4

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thống kê sơ bộ mới nhất cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 (từ ngày 01/4 đến 15/4) đạt 17,79 tỷ USD.

Luỹ kế đến hết kỳ 1 tháng 4/2020, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 140.753 tỷ USD.

Về xuất khẩu , kim ngạch xuất khẩu kỳ 1 tháng 4 đạt 8,26 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu 5,35 tỷ USD.

Luỹ kế đến hết ngày 15/4, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 71,6 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu 47,9 tỷ USD.

Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn trong kỳ 1 tháng 4, bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,44 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,27 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 770 triệu USD; Hàng dệt may 729 triệu USD và giày dép các loại đạt 580 triệu USD.

Cán cân thương mại của Việt Nam đổi chiều, thâm hụt 1,28 tỷ USD nửa đầu tháng 4 - Ảnh 1.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2020 đạt 9,54 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,2 tỷ USD.

Luỹ kế đến hết kỳ 1 tháng 4/2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 69,14 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 40 tỷ USD.

Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong tháng 4 bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,89 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,55 tỷ USD; Vải các loại 502 triệu USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 432 triệu USD và sắt thép các loại 441 triệu USD.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong kỳ 1 tháng 4, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam thâm hụt 1,28 tỷ USD. Tuy nhiên, do thặng dư lớn trong quý I/2020 nên luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4, cán cân thương mại của Việt Nam vẫn thặng 2,46 tỷ USD.

0911 755 899