Cả năm 2020, Việt Nam xuất siêu trên 19,95 tỷ USD

Ngày 15/1, Tổng cục Hải quan đã công bố số liệu thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 12/2020. Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn từ 16/12-31/12/2020 đạt 29,98 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng tăng 4,54 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020.

Con số này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 12 tháng/2020 đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 27,69 tỷ USD) so với năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 371,90 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng hơn 48 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 173,46 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 20,33 tỷ USD) so với năm 2019.

Trong nửa cuối tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 625 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong năm 2020 lên 19,95 tỷ USD.

Cả năm 2020, Việt Nam xuất siêu trên 19,95 tỷ USD - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 12/2020 so với kỳ 1 tháng 12/2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đối với xuất khẩu, trong nửa cuối tháng 12/2020, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 15,3 tỷ USD, tăng 24,7% (tương ứng tăng 3,03 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 12/2020.

Theo đó, một số nhóm hàng gây ra sự thay đổi so với nửa đầu tháng 12 bao gồm: điện thoại các loại & linh kiện tăng 790 triệu USD, tương ứng tăng 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 456 triệu USD, tương ứng tăng 33,9%; hàng dệt may tăng 301 triệu USD, tương ứng tăng 23,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 220 triệu USD, tương ứng tăng 10,8%.

Tính chung cả năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD so với năm 2019.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 12/2020 đạt 11,34 tỷ USD, tăng 24,9%, tương ứng tăng 2,26 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 12/2020.

Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả năm 2020 của nhóm các doanh nghiệp này lên 202,89 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng 23,72 tỷ USD) so với năm trước, chiếm 71,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Cả năm 2020, Việt Nam xuất siêu trên 19,95 tỷ USD - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 12/2020 so với kỳ 1 tháng 12/2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đối với nhập khẩu, trong nửa cuối tháng 12/2020, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đạt 14,68 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 1,51 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 12/2020 tăng so với kỳ 1 tháng 12/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 253 triệu USD, tương ứng tăng 8,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 236 triệu USD, tương ứng tăng 12,2%; quặng và khoáng sản tăng 113 triệu USD, tương ứng tăng 192%.

Tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng 9,31 tỷ USD) so với năm 2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,61 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 1,24 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 12/2020. Tính cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 169,01 tỷ USD, tăng 16,8% (tương ứng tăng 24,3 tỷ USD) so với năm 2019, chiếm 64,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

0911 755 899