Angimex (AGM): Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 31 tỷ đồng, gấp đôi mục tiêu kế hoạch năm

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – mã chứng khoán AGM) đã công bố BCTC quý 3/2019 với mức doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng trong quý 3/2019, doanh thu thuần đạt hơn 605 tỷ đồng, tăng 13%; giá vốn cũng tăng 13% nên sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 49,5 tỷ đồng tăng 16,5% so với quý 3/2018.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm, các khoản chi phí phát sinh đều tăng tương đối nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Angimex (AGM): Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 31 tỷ đồng, gấp đôi mục tiêu kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt hơn 1.566 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 29%, đạt gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty có khoản thu nhập khác tăng 70% đạt 6,6 tỷ đồng và khoản lợi nhuận khác tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt gần 6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu về đạt gần 31 tỷ đồng, tăng 43% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và cao gần gấp đôi con số 16 tỷ đồng lợi nhuận kế hoạch năm mà Angimex đã đặt ra.

Tổng tài sản đến cuối quý 3 đạt 804,6 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tới hơn 621 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt gần 373 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuế tài chính ngắn hạn tăng gấp hơn 3 lần, lên mức hơn 310 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3 Angimex còn hơn 124 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 120 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

0911 755 899