5 liên danh nhà đầu tư nội qua sơ tuyển 2 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam

Bộ GTVT vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện 2 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP, hợp đồng BOT) thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, đoạn BOT cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu có 2 liên danh nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển hồ sơ, gồm: Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 – Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng – Công ty CP Xây dựng số 2; và Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam – Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn.

Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến là 8.380 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước góp vào dự án là 2.550 tỷ đồng.

Với đoạn BOT Diễn Châu – Bãi Vọt, có 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, gồm: Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Công ty CP Tập đoàn Cienco4 – Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty CP Xây dựng số 2; Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Công ty CP Xây dựng Tân Nam – Công ty CP HCJ; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả – Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch – Công ty CP Bê tông Hà Thanh – Tổng công ty Xây dựng Hoàng Long – Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

Dự án này có tổng mức đầu tư là 13.338 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước là 8.077 tỷ đồng.

0911 755 899