10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 1.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc đạt 106,7 tỷ USD và chiếm 22,2% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. (Ảnh: Reuters).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 2.

Đối tác tiếp theo là Hàn Quốc với 65,7 tỷ USD (chiếm 13,7%). (Ảnh: Business Insider).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 3.

Với Hoa Kỳ 60,3 tỷ USD (chiếm 12,6%). (Ảnh: KT).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 4.

Với Nhật Bản đạt hơn 37,8 tỷ USD (chiếm 7,9%). (Ảnh: AFP).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 5.

Đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam là Thái Lan đạt 17,3 tỷ USD (chiếm 3,6%). (Ảnh: AFP).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 6.

Giá trị giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Malaysia đạt 11,5 tỷ USD (chiếm 2,4%). (Ảnh: AFP).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 7.

Đức là một trong những quốc gia ở châu Âu có trao đổi thương mại lớn với Việt Nam, đạt 10,7 tỷ USD (chiếm 2,2%). (Ảnh: KT).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 8.

Đứng vị trí thứ 8 là Ấn Độ đạt 10,7 tỷ USD (chiếm 2,2%). (Ảnh: KT).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 9.

Tương đương giá trị trao đổi thương mại nữa là Hồng Kông đạt gần 9,5 tỷ USD (chiếm 2%). (Ảnh: Melnevy).

10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 10.

Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với tất cả 9 thành viên ASEAN đạt 56,3 tỷ USD, chiếm 11,7% và xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU28) đạt 55,8 tỷ USD, chiếm 11,6%. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)./.

0911 755 899